Preview Mode Links will not work in preview mode

Innovatie Wasstraat


Kim Spinder gaat in gesprek om de innovatie geheimen van organisaties te ontrafelen. Hoe werken, organiseren en communiceren zij? Hoe krijgen zij mensen hierin mee? En wat kun jij van hen leren voor je eigen organisatie? Welke skills, tools en mindset zijn nodig zodat jij  klaar bent voor de toekomst? Ga door de Innovatie Wasstraat! 

Apr 24, 2022

Hoe ga je nou echt succesvol aan de slag met hybride werken? Hoe pakken anderen dat aan? In deze podcast aflevering is Kim Teunis, programmadirecteur New Way of Working After Corona bij de Rabobank te gast om deze vraag te beantwoorden. Bij Rabobank heet de nieuwe manier van werken na corona Rabo@Anywhere. In het begin is veel kennis opgehaald bij eigen medewerkers. En zijn diverse pilots gedaan om te onderzoeken wat voor de Rabobank werkt. Op basis van deze resultaten zijn 3 principes gedefinieerd voor het nieuwe hybride werken.  1. Digital first: doe zoveel mogelijk digitaal

2. Plan tijd om met je team samen te zijn: voor creativiteit, om van elkaar te leren en voor moeilijke gesprekken of het doornemen van klantcases

3. Plan tijd om anderen te ontmoeten: maak je tijd om mensen buiten je eigen team te ontmoeten, zoals je netwerk, of een community waar je lid van bent. 

Hoe en wanneer je dat doet, geef je zelf vorm, samen met je team.

Leer in deze podcast alles over Rabo@Anywhere: de nieuwe manier van werken na corona. En uiteraard hoe je zelf succesvol aan de slag gaat met hybride werken. 

Vind je het leuk om zelf met je team aan de slag te gaan en afspraken te maken? Misschien is mijn boek Eerste hulp bij hybride werken dan iets voor jou. Kijk voor meer informatie op https://eerstehulpbijhybridewerken.nl 

Boek
Kim Spinder, Eerste hulp bij hybride werken


Word vriend van de show
Steun ons als makers van de Innovatie Wasstraat! Word vriend van de show via https://vriendvandeshow.nl/innovatiewasstraat 

Wil je gratis lid worden van ons WhatsApp nieuws? Stuur een appje met je naam naar 06-11534039. Je blijft dan net als duizend anderen exclusief op de hoogte!